DRUŽSTVO DRUPAX, IČO 00160148 — obchodní rejstřík

Praha Viklefova, , PSČ 13000, 21784833, 203
34 let, 8 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1989-10-13
IČO
00160148
Právní forma
Družstvo
Předmět podnikani

bod 22) stanov - provozování rychlého občerstvení, restauračních
a ubytovacích zařízení a dopravy

2. Komplexní služby a práce v oblasti výpočetní techniky a
elektroniky

- tvorba programového vybavení počítačů, systémového
aplikačního, zprostředkování dodávek software, nákup a prodej
software počítačů včetně případného odzkoušení funkčnosti na
konkrétním výpočetním systému

- nákup a prodej zařízení výpočetní techniky včetně jejího
uvádění do provozu, zajišťování software pro tuto techniku, její
instalace a uvádění do provozu, vyškolení obsluhy v používání,
nákup a prodej jednotlivých součástek, technologií a jejich
implementace

- nákup a prodej elektronických zařízení a technologií,
rozmnožovacích a kopírovacích zařízení, zařízení pro přenos
informací, dat, obrazů a textů. Uvádění těchto zařízení do
provozu, zajišťování software pro tuto techniku, nákup a prodej
jednotlivých součástek, technologií a jejich implementace do
těchto zařízení

3. Nákup a prodej spotřebního materiálu, náhradních dílů,
součástek, komponent a technologií pro zařízení dodávaných
družstvem a pro činnost vymazané působnosti družstva,
zprostředkování nákupu a prodej a služby obstaravatelské a
zprostředkovatelské a činnost obchodní, nákup a prodej
použitého, partiového nebo neplnohodnotného zboží, výrobků,
provádění opravárenské a servisní činnosti pro zařízení
(software) dodávané družstvem a prováděné v oblastech vymezené
působnosti družstva, pronájem nemovitostí a movitostí nebo
zprostředkování pronájmu

4. Podle zákonem stanovených pravidel provádění zahraničně
hospodářské činnosti prostřednictvím OZO na základě devizové
rentability a samofinancování

5.Obchodní činnost s předměty a výrobky z neželezných kovů,
jakož i s předměty a věcmi vznikajícími v přidružených výrobách
JZD a státních statků.

Na základě rozhodnutí FMZO v Praze ze dne 27.2.1990
čj.6/8242/63/89 povolena zahraničně obchodní činnost v tomto
rozsahu:

1. Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR v oblasti
výpočetní techniky formou servisních a technicko-poradenských
služeb vlastními kapacitami organizace v návaznosti na předmět
činnosti

2. Poskytování služeb zahraničním osobám formou tvorby programů
a programových projektů vlastními kapacitami organizace

3. Vývoz a dovoz nosičů záznamu ve vazbě na bod 2 rozsahu
povolení

4. Přijímání služeb od zahraničních osob v návaznosti na
činnosti dle bodu 1 a 2 rozsahu povlení

Služby v oblasti cestovního ruchu

Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR:
- formou poskytování hlavních a vedlejších služeb cestovního
ruchu

2. Poskytování služeb v zahraničí:
- poskytování hlavních a vedlejších služeb cestovního ruchu

3. Přijímání služeb od zahraničních osob:
- v souvislosti s činnostmi prováděnými firmou podle bodu 1 a 2
rozsahu registrace

4. Zprostředkovatelská činnost vykonávána pro čs.občany ve styku
se zahraničními osobami:
- v oblasti cestovního ruchu

Předmět činnosti se rozšiřuje o:

bod 3) stanov - nákup a prodej věcí movitých i nemovitých

bod 6) stanov - poskytování služeb zahraničním osobám na území
ČSFR formou: činnosti servisní a technicko-poradenské, v oblasti
výpočetní techniky a elektroniky, obchodního zastupování

bod 10) stanov - zprostředkovací činnost vykonávaná pro čs.osoby
ve vztahu k zahraničním osobám v oblasti vývozu a dovozu věcí v
rozsahu předmětu činnosti organizace na základě smluv o
obstarávání záležitostí jménem organizace na účet čs.osob

bod 11) stanov - dovoz a vývoz věcí s výjimkou věcí uvedených v
nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb., kterými se stanoví vývozy a
dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje
zvláštní povolení

bod 12) stanov - dovoz věcí k zajištění hospodářské činnosti
organizace
- aplikace výpočetní
- součástek, technologií, materiálů a celků v oblasti výpočetní
a kancelářské techniky a elektroniky

bod 13) stanov - vývoz věcí a prací v souvislosti s hospodářskou
činností organizace
- stavebních prací
- chemikálií - č - cel.sazebníku 3203-3207,3401,3402
- vína, minerálky, piva č.cel.saz.2201-2206
- aut nových i použitých č.cel.saz.8707,8708
-strojírenské výrobky č.cel.saz.9033
-keramické výrobky č.cel.saz.6901-6906,6909-6914

bod 16) stanov - výuka jazyků a její zprostředkování

bod 17) stanov - služby v oblasti občerstvení a veřejného
stravování

bod 18) stanov - provádění natěračských prací

bod 19) stanov - výroba lodí a příslušenství

bod 20) stanov - výroba a stavba ekologických zařízení,
technologií a objektů

bod 21) stanov - maloobchodní prodej

bod 22) stanov - provozování rychlého občerstvení, restauračních
a ubytovacích zařízení a dopravy

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Družstvo
Institucionální sektor: dle ESA2010
Národní soukromé nefinanční podniky
Činnosti - dle CZ-NACE
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

Člen
Ing. MIROSLAV VALTA
Praha Kpt. Stránského, , PSČ 19800, 22693297, 203 Den vzniku funkce: 2016-09-14
Předseda
Ing. IVAN BUBLÍK
Praha Pleštilova, , PSČ 14300, 81808011, 203 Den vzniku funkce: 2022-05-03

Změny a události

2022-05-03
Zapsan člen představenstva
IVAN BUBLÍK
2022-05-03
Vymazán člen představenstva
IVAN BUBLÍK
2016-09-14
Vymazán člen představenstva
Ivan Bublík
2016-09-14
Vymazán člen představenstva
Ivan Bublík
2016-09-14
Vymazán člen představenstva
Miroslav Valta
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DRUŽSTVO DRUPAX se sídlem v Praha  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis DRUŽSTVO DRUPAX. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00160148.

Podobné firmy

Česká Lípa Barvířská, , PSČ 47001, 23465735, 203
IČO 00005622
Žatec Studentská, 2628, PSČ 43801, 9280138, 203
IČO 00005797
Rohoznice
IČO 00021512