Změny a události Ochranné středisko výkonných umělců při Ochranném svazu autorském pro práva k dílům hudebním "v likvidaci"

2016-09-12
Vymazán člen představenstva
PETR PEČENÝ
2016-09-12
Vymazán člen představenstva
PETR PEČENÝ
2016-09-12
Zapsan člen představenstva
PETR PEČENÝ
2013-05-31
Vymazán člen představenstva
Petr Pečený
2013-05-31
Vymazán člen představenstva
Petr Pečený
1990-12-12
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Podnik zastupuje likvidátor. Podepisování: K názvu organizace s doložkou v likvidaci připojí svůj podpis likvidátor.
1990-12-12
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Podnik zastupuje likvidátor. Podepisování: K názvu organizace s doložkou v likvidaci připojí svůj podpis likvidátor.
1981-09-15
Vymazán člen představenstva
Josef Podlipný
1981-09-15
Vymazán člen představenstva
Josef Podlipný
1981-09-15
Zapsan člen představenstva
Bohuslav Řehoř
1977-01-12
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Podnik zastupuje ředitel nebo jeho zástupce. Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.