Změny a události TRIXI, výrobní družstvo

2015-11-20
Vymazán člen představenstva
Marta Součková
2015-11-20
Vymazán člen představenstva
Marta Součková
2015-11-20
Zapsan člen představenstva
MARTA HENSCHENOVÁ
2002-10-23
Vymazán člen představenstva
Martin Jiránek
2002-10-23
Vymazán člen představenstva
Martin Jiránek
1990-03-06
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen družstva. Podpisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda spolu s pověřemým členem družstva.
1990-03-06
Vymazán člen představenstva
Marta Součková
1990-03-06
Vymazán člen představenstva
Martin Jiránek
1990-03-06
Zapsan člen představenstva
Martin Jiránek
1990-03-06
Zapsan člen představenstva
Marta Součková
1990-03-06
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen družstva. Podpisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda spolu s pověřemým členem družstva.
1990-01-02
Zapsan podnikani
organizace a zajištění vnitřní obchodní činnosti
1990-01-02
Zapsan podnikani
speciální stavební činnost
1990-01-02
Zapsan podnikani
výroba a služby v oblasti výpočetní techniky
1990-01-02
Zapsan podnikani
provozování zařízení v oblasti veřejného stravování
1990-01-02
Zapsan podnikani
konzultační, školící a poradenské služby pro obyvatelstvo v oblasti projektování, přípravy staveb a podnikatelské činnosti.
1990-01-02
Zapsan podnikani
provádění komisního prodeje
1990-01-02
Zapsan podnikani
1/ vývoz módních oděvů a oděvních doplňků dámských, pánských a dětských, z vlastní výroby /č. celního sazebníků 6101-6117, 6201-6217/.
1990-01-02
Zapsan podnikani
2/ vývoz oděvů a oděvních doplňků z přírodní a kompozitní usně, z vlastní výroby /č. celního sazebníků 4023/.
1990-01-02
Zapsan podnikani
3/ vývoz štítků, odznaků a podobných výrobků z textilních materiálů z vlastní výroby /čís. celního sazebníku 5807/
1990-01-02
Zapsan podnikani
4/ vývoz drobných výrobků z obecných kovů pro oděvy, z vlastní výroby /č. cel. saz. 83008/
1990-01-02
Zapsan podnikani
5/ vývoz keramických výrobků z vlastní výroby /č. cel. saz. 6911-6914/
1990-01-02
Zapsan podnikani
6/ dovoz materiálů, polotovarů a dílů oděvů a zpětný vývoz hotových oděvů v souvislosti s plněním smluv o výrobní kooperaci se zahraničím.
1990-01-02
Zapsan podnikani
7/ poskytování služeb v zahraniční v oblasti provádění módních přehlídek
1990-01-02
Zapsan podnikani
8/ poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou projektování automatizovaných systémů a tvorby programového vybavení
1990-01-02
Zapsan podnikani
9/ poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou kozultační, školící a poradenské činnosti v oblasti zakládání a činnosti hospodářských subjektů a podnikatelské činnosti
1990-01-02
Zapsan podnikani
10/ vývoz a dovoz nosičů magnetického záznamu v návaznosti na bod 8 rozsahu povolení /č.ce.saz. 8524220, 852438, 8524904, 8523126, 8523132, 8523207/.
1990-01-02
Zapsan podnikani
11/ dovoz průmyslového a spotřebního zboží a potravin pro zabezpečení výrobní činnosti organizace a pro obohacení vnitřního trhu
1990-01-02
Zapsan podnikani
12/ zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí a poskytování a přijímání služeb na základě smluv o obstarání záležitosti jménem organizace na účet čs. osob.
1990-01-02
Zapsan podnikani
13/ vývoz a dovoz věcí, s výjimkou věcí uvedených nařízení vlády ČSFR ze dne 4.5.1990, kterými se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejich provádění se vyžaduje povolení k zahraničně-obchodní činnosti, uskutečňované pro čs. osoby na základě smluv podle přechozího bodu
1990-01-02
Zapsan podnikani
14/ vývoz obráběcího stroje z majetku družstva, č.cel.saz. 845 9312.
1990-01-02
Zapsan způsob jednání
Za družstvo jedná předseda nebo pověřený člen družstva, a podpisuje předseda spolu s pověřeným členem družstva.