Změny a události Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s.

2023-09-01
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV BĚLINA
2023-09-01
Zapsan člen představenstva
JOSEF PINKR
2023-09-01
Zapsan člen představenstva
PAVLÍNA BAŽANTOVÁ
2021-01-06
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV BĚLINA
2021-01-06
Vymazán člen představenstva
JOSEF PINKR
2021-01-06
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV BĚLINA
2021-01-06
Zapsan člen představenstva
JOSEF PINKR
2018-09-17
Vymazán člen představenstva
PAVEL STUDÍK
2018-09-17
Vymazán člen představenstva
PAVEL STUDÍK
2017-08-17
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV BĚLINA
2017-08-17
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV BĚLINA
2017-08-17
Vymazán člen představenstva
JOSEF PINKR
2017-08-17
Vymazán člen představenstva
JOSEF PINKR
2017-08-17
Vymazán člen představenstva
PAVEL STUDÍK
2017-08-17
Zapsan člen představenstva
PAVEL STUDÍK
2016-12-05
Vymazán člen představenstva
PAVEL STUDÍK
2016-12-05
Vymazán člen představenstva
PAVEL STUDÍK
2014-08-01
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bělina
2014-08-01
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bělina
2014-08-01
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2014-08-01
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2014-08-01
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2014-08-01
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2012-09-19
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2012-09-19
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2011-10-17
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2011-10-17
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2011-10-12
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bělina
2011-10-12
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2011-10-12
Zapsan člen představenstva
Josef Pinkr
2011-10-12
Zapsan člen představenstva
Miroslav Bělina
2010-10-11
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2010-10-11
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2009-05-27
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bělina
2009-05-27
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bělina
2009-05-27
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2009-05-27
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2009-05-27
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2009-05-27
Vymazán člen představenstva
Pavel Studík
2007-08-22
Vymazán člen představenstva
Luděk Nosek
2007-08-22
Vymazán člen představenstva
Luděk Nosek
2006-01-10
Vymazán člen představenstva
Luděk Nosek
2006-01-10
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bělina
2006-01-10
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bělina
2006-01-10
Vymazán člen představenstva
Ladislav Uchytil
2006-01-10
Vymazán člen představenstva
Ladislav Uchytil
2006-01-10
Zapsan člen představenstva
Luděk Nosek
2003-04-23
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2003-04-23
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
2002-03-07
Vymazán člen představenstva
Jan Kříž
2002-03-07
Vymazán člen představenstva
Jan Kříž
1997-10-21
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo; b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva samostatně.
1997-10-21
Vymazán člen představenstva
Ladislav Uchytil
1997-10-21
Vymazán člen představenstva
Ladislav Uchytil
1997-10-21
Vymazán člen představenstva
Pavel Hadinec
1997-10-21
Vymazán člen představenstva
Pavel Hadinec
1997-10-21
Vymazán člen představenstva
Jolana Neradová
1997-10-21
Vymazán člen představenstva
Jolana Neradová
1997-10-21
Zapsan člen představenstva
Josef Pinkr
1997-10-21
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo; b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva samostatně.
1997-04-07
Vymazán člen představenstva
Jolana Neradová
1997-04-07
Vymazán člen představenstva
Jolana Neradová
1996-08-14
Vymazán člen představenstva
Pavel Katz
1996-08-14
Vymazán člen představenstva
Pavel Katz
1994-03-18
Vymazán člen představenstva
Gabriela Dipoltová
1994-03-18
Vymazán člen představenstva
Gabriela Dipoltová
1994-03-18
Vymazán člen představenstva
Josef Pinkr
1992-12-03
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva nebo ředitel anebo společně dva jiní členové představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo ředitel anebo dva jiní členové představenstva s uvedením jména a funkce.
1991-09-19
Vymazán člen představenstva
Jan Arpáš
1991-09-19
Vymazán člen představenstva
Jan Arpáš
1990-12-29
Zapsan podnikani
směnárenská činnost
1990-12-29
Zapsan podnikani
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
1990-12-29
Zapsan podnikani
provoz nestátního zdravotnického zařízení: fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace - péče ambulantní (nejedná se o lázeňskou péči)
1990-12-29
Zapsan podnikani
silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily
1990-12-29
Zapsan způsob jednání
Zastupování: společnost navenek zastupuje ředitel a. s. Ladislav Uchytil, členové představenstva se mohou zavazovat jménem společnosti ve všech vztazích s výjimkou případů vymezených v ust. § 54 zák. č. 104/90 Sb. o akciových společnostech. Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis příslušný člen představenstva.