Změny a události Stavební bytové družstvo D A V L E

1990-08-14
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva a podepisuje předseda nebo místo- předseda spolu s pověřeným členem představenstva.
1990-08-14
Zapsan podnikani
2. přidělování bytů a místností nesloužících k bydlení svým členům
1990-08-14
Zapsan podnikani
3. zajišťování nerušeného výkonu práv spojených s užíváním bytů, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku
1990-08-14
Zapsan podnikani
4. zlepšování družstevního majetku
1990-08-14
Zapsan podnikani
5. zajišťování řádného plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu spojeno
1990-08-14
Zapsan podnikani
6. provádění dalších prací spojených s výstavbou družstevních bytů
1990-08-14
Zapsan podnikani
7. zajištování uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních, kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení
1990-08-14
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Moravec
1990-08-14
Zapsan člen představenstva
Jindřich Matys
1990-08-14
Zapsan člen představenstva
Jaromír Froulík
1990-08-14
Zapsan člen představenstva
Rudolf Tloušť
1990-08-14
Zapsan člen představenstva
Vladimír Kudela
1990-08-14
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva a podepisuje předseda nebo místo- předseda spolu s pověřeným členem představenstva.