Změny a události "ORANGE TOUR, spol. s r.o."

1996-06-27
Vymazán člen představenstva
Eduard Pekař
1996-06-27
Vymazán člen představenstva
Eduard Pekař
1996-06-27
Zapsan člen představenstva
Karel Lusk
1995-11-30
Vymazán člen představenstva
Dana Pekařová
1992-12-17
Zapsan způsob jednání
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat jednatelé společnosti, jejím jménem nabývat práv a závazků a rozhodovat o všech jejích záležitostech, vyjma případů, kdy společenská smlouva vyžaduje k jednání souhlas valné hromady.
1992-12-17
Vymazán člen představenstva
Eduard Pekař
1992-12-17
Vymazán člen představenstva
Dana Pekařová
1992-12-17
Vymazán člen představenstva
Eduard Pekař
1992-12-17
Zapsan člen představenstva
Eduard Pekař
1992-12-17
Zapsan způsob jednání
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat jednatelé společnosti, jejím jménem nabývat práv a závazků a rozhodovat o všech jejích záležitostech, vyjma případů, kdy společenská smlouva vyžaduje k jednání souhlas valné hromady.
1990-08-24
Zapsan podnikani
silniční motorová doprava
1990-08-24
Zapsan podnikani
hostinská činnost
1990-08-24
Zapsan podnikani
směnárny
1990-08-24
Zapsan člen představenstva
Eduard Pekař
1990-08-24
Zapsan způsob jednání
Společnost navenek zastupují oba společníci, případně jeden z nich na základě zmocnění druhým. Podepisování za společnost se provádí tak, že se k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí podpisy obou společníků, nebo podpisy společníků pověřených usnesením valné hromady nebo podpisy jednatelů.