Změny a události Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

2015-05-22
Vymazán člen představenstva
David Rezničenko
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
David Rezničenko
2015-05-22
Zapsan člen představenstva
DAVID REZNIČENKO
2012-02-22
Vymazán člen představenstva
Vít Kaňkovský
2012-02-22
Vymazán člen představenstva
Vít Kaňkovský
2007-02-06
Vymazán člen představenstva
Josef Pejchl
2007-02-06
Vymazán člen představenstva
Josef Pejchl
2005-03-02
Zapsan činnost
Organizace provádí údržbu a servis zdravotnických prostředků a sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby svého provozu.
2005-03-02
Zapsan činnost
Provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a ko ntinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.
2005-03-02
Zapsan činnost
Provádí praní prádla a jeho opravu pro potřeby svého provozu.
2005-03-02
Zapsan činnost
Organizace poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní, jednodenní, lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská péče a prodej krve a krevních derivátů, činnost kostní tkáňové banky.
2005-03-02
Zapsan činnost
Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních péče.
2005-03-02
Zapsan činnost
Organizace provádí údržbu a servis zdravotnických prostředků a sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby svého provozu.