Změny a události Chrudimská beseda, městské kulturní středisko

2019-07-19
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ KADEŘÁVEK
2019-07-19
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ KADEŘÁVEK
2019-07-19
Zapsan člen představenstva
MARTIN DYTRT
2017-03-01
Vymazán člen představenstva
Jiří Kadeřávek
2017-03-01
Vymazán člen představenstva
Jiří Kadeřávek
2007-12-21
Vymazán člen představenstva
Jiří Kadeřávek
2007-12-21
Vymazán člen představenstva
Jiří Kadeřávek
2007-12-21
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: Za příspěvkovou organizaci jedná ředitel.
2002-11-08
Zapsan činnost
Organizace a pořádání promítání filmových kopií
2002-11-08
Zapsan činnost
Kulturně společenská, přednášková, vzdělávací, zájmová a ostatní mimoumělecká činnost, soutěže, přehlídky a festivaly v jednotlivých oblastech kulturně výchovné činnosti
2002-11-08
Zapsan činnost
Činnosti spojené s pronájmem místností
2002-11-08
Zapsan činnost
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
2002-11-08
Zapsan činnost
Zajištění a organizace celostátní přehlídky amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim
2002-11-08
Zapsan činnost
Vydávání neperiodických tiskovin a periodického tisku
2002-11-08
Zapsan činnost
Podpora právním subjektům založeným na základě dobrovolné kulturní a kulturně společenské činnosti občanů města, zejména tím, že pronajímá prostory a půjčuje movitý majetek
2002-11-08
Zapsan činnost
Spolupráce s jinými právnickými osobami při jejich kulturní a kulturně společenské činnosti v rozsahu vymezeném účelem zřízení ve zřizovací listině a na základě smlouvy
2002-11-08
Zapsan činnost
Hospodářská činnost
2002-11-08
Zapsan činnost
Organizace a pořádání promítání filmových kopií