Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, IČO 00190560 — obchodní rejstřík

Rybitví Činžovních domů, , PSČ 53354, 7590903, 203
20 let, 5 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-11-28
IČO
00190560
Právní forma
Předmět činnosti

Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné specializované ústavní léčebně preventivní péče ve formě péče ošetřovatelské, doléčovací a rehabilitační osobám, které trpí déle trvajícími chorobami a jejichž stav vyžaduje ústavní zdravotní pé
či, nevyžaduje však umístění na lůžkách určených pro akutní nemocniční péči a poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:
-poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen zčásti,
-poskytování zdravotní péče cizincům,
-poskytování dopravní zdravotní služby,
-odlehčovací služby - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
-výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního úč
elu a hlavního předmětu činnosti Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví,
-plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví.

Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné specializované ústavní léčebně preventivní péče ve formě péče ošetřovatelské, doléčovací a rehabilitační osobám, které trpí déle trvajícími chorobami a jejichž stav vyžaduje ústavní zdravotní pé
či, nevyžaduje však umístění na lůžkách určených pro akutní nemocniční péči a poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:
-poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen zčásti,
-poskytování zdravotní péče cizincům,
-poskytování dopravní zdravotní služby,
-odlehčovací služby - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
-výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního úč
elu a hlavního předmětu činnosti Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví,
-plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Ústavní zdravotní péče
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Bc. JANA TOMŠŮ
Pardubice Tolarova, , PSČ 53351, 7738188, 203 Den vzniku funkce: 2021-05-03

Změny a události

2021-05-03
Vymazán člen představenstva
Jana Tomšů
2021-05-03
Vymazán člen představenstva
Jana Tomšů
2021-05-03
Zapsan člen představenstva
JANA TOMŠŮ
2007-08-15
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkocé organizace Lěčebna dlouhodobě nemocných Rybitví samostatně ve všech věcech týkajících se této organizace. Podepisování za tuto organizaci se děje tak, že ředitel připojí k napsanému nebo natištěnému názvu orga nizace svůj podpis.
2007-04-04
Vymazán člen představenstva
Ladislav Vašina
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se sídlem v Rybitví  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00190560.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025