Změny a události Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum

2016-01-20
Zapsan člen představenstva
GABRIELA BĚLKOVÁ
2016-01-20
Zapsan činnost
Pro zajištění hlavního účelu provozuje organizace: integrační školku pro děti se zdravotním postižením, speciálními vzdělávacími potřebami a děti zdravé, ambulantní pracoviště fyzioterapie a ergoterapie, ambulantní pracoviště logopedie, ambulantní pracovi ště lékaře specialisty a kuchyň s jídelnou.
2016-01-20
Zapsan činnost
Příspěvková organizace poskytuje komplexní rehabilitační, logopedickou, ergoterapeutickou, poedagogicko výchovnou, speciálně pedagogickou a ošetřovatelskou péči dětem.
2016-01-20
Zapsan činnost
Pro zajištění hlavního účelu provozuje organizace: integrační školku pro děti se zdravotním postižením, speciálními vzdělávacími potřebami a děti zdravé, ambulantní pracoviště fyzioterapie a ergoterapie, ambulantní pracoviště logopedie, ambulantní pracovi ště lékaře specialisty a kuchyň s jídelnou.