Změny a události Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice

2016-11-30
Vymazán člen představenstva
Magda Pacáková
2016-11-30
Vymazán člen představenstva
Magda Pacáková
2016-11-30
Zapsan člen představenstva
MAGDA PACÁKOVÁ
2012-10-26
Vymazán člen představenstva
František Jelínek
2012-10-26
Vymazán člen představenstva
František Jelínek
2004-12-01
Zapsan činnost
Součástí organizace je školní družina, která vykonává činnosti ve smyslu vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
2004-12-01
Zapsan činnost
Organizace poskytuje základní vzdělávání a výchovu ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2004-12-01
Zapsan činnost
Součástí organizace je školní družina, která vykonává činnosti ve smyslu vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.