Změny a události Střední průmyslová škola stavební Pardubice

2016-04-26
Zapsan člen představenstva
RENATA PETRUŽÁLKOVÁ
2016-04-26
Zapsan činnost
- poskytování školských služeb podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní s travování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu
2016-04-26
Zapsan činnost
- poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění po zdějších předpisů
2016-04-26
Zapsan činnost
- poskytování školských služeb podle § 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací či nnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a zajišťuje těmto žákům školní stravování
2016-04-26
Zapsan činnost
- poskytování školských služeb podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování žáků také závodní s travování zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu