Změny a události Odborný léčebný ústav Jevíčko

2021-08-03
Vymazán člen představenstva
LENKA SMÉKALOVÁ
2021-08-03
Vymazán člen představenstva
LENKA SMÉKALOVÁ
2021-08-03
Zapsan člen představenstva
NADĚŽDA IVKOVIČOVÁ
2021-03-28
Vymazán člen představenstva
Lenka Smékalová
2021-03-28
Vymazán člen představenstva
Lenka Smékalová
2003-08-22
Zapsan činnost
Zdravotnické zařízení zajišťuje komplexní a nedělitelnou specializovanou léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí a rehabilitační ústav. Charakter nemocnice s lůžky akutní péče.
2003-08-22
Zapsan činnost
Zdravotnické zařízení zajišťuje komplexní a nedělitelnou specializovanou léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí a rehabilitační ústav. Charakter nemocnice s lůžky akutní péče.