Sociální služby města Moravská Třebová, IČO 00194263 — obchodní rejstřík

Moravská Třebová Svitavská, , PSČ 57101, 15973727, 203
2 let, 8 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2021-09-18
IČO
00194263
Právní forma
Předmět činnosti

1. Organizace poskytuje v domově pro seniory pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory zajišťuje poskytováním služby klientům zázemí, po
dporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, potřeby a zájmy.

2. Organizace poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a nejsou schopny samy si obstarat osobní péči, nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Poslán
ím pečovatelské služby je poskytováním služeb zlepšovat kvalitu života těch, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku věku, samoty, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů a poskytovat těmto osobám podporu v jejich
vlastním prostředí, s cílem vést i nadále plnohodnotný a kvalitní život.

3. Organizace poskytuje pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem osobám se stařeckou demencí, demencí Alzheimerova typu nebo jiných typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem poskyto
váním služby zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí, aby mohli i nadále vést plnohodn
otný a kvalitní život.

4. Organizace poskytuje sociální službu odlehčovací služba osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje rodinný příslušník nebo osoba blízká v jejich přirozeném prostředí. Tato péče je časově omezena na dobu maximálně 3 měsíců a umožňuje pečujíc
í osobě čas na nezbytný odpočinek pro regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

5. Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
87301
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. MILAN JANOUŠEK
Svitavy Svitavská, , PSČ 56802, 18910408, 203 Den vzniku funkce: 2021-09-18

Změny a události

2021-09-18
Zapsan člen představenstva
MILAN JANOUŠEK
2021-09-18
Zapsan činnost
1. Organizace poskytuje v domově pro seniory pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory zajišťuje poskytováním služby klientům zázemí, po dporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, potřeby a zájmy. 2. Organizace poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a nejsou schopny samy si obstarat osobní péči, nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Poslán ím pečovatelské služby je poskytováním služeb zlepšovat kvalitu života těch, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku věku, samoty, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů a poskytovat těmto osobám podporu v jejich vlastním prostředí, s cílem vést i nadále plnohodnotný a kvalitní život. 3. Organizace poskytuje pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem osobám se stařeckou demencí, demencí Alzheimerova typu nebo jiných typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem poskyto váním služby zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí, aby mohli i nadále vést plnohodn otný a kvalitní život. 4. Organizace poskytuje sociální službu odlehčovací služba osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje rodinný příslušník nebo osoba blízká v jejich přirozeném prostředí. Tato péče je časově omezena na dobu maximálně 3 měsíců a umožňuje pečujíc í osobě čas na nezbytný odpočinek pro regeneraci a vyřízení osobních záležitostí. 5. Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
2021-09-18
Zapsan činnost
1. Organizace poskytuje v domově pro seniory pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory zajišťuje poskytováním služby klientům zázemí, po dporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, potřeby a zájmy. 2. Organizace poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a nejsou schopny samy si obstarat osobní péči, nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Poslán ím pečovatelské služby je poskytováním služeb zlepšovat kvalitu života těch, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku věku, samoty, nemoci, zdravotního postižení či jiných nepříznivých vlivů a poskytovat těmto osobám podporu v jejich vlastním prostředí, s cílem vést i nadále plnohodnotný a kvalitní život. 3. Organizace poskytuje pobytovou sociální službu domov se zvláštním režimem osobám se stařeckou demencí, demencí Alzheimerova typu nebo jiných typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem poskyto váním služby zajišťuje klientům bezpečné zázemí, podporuje jejich sociální vztahy a běžný způsob života s ohledem na jejich zdravotní stav, osobní potřeby a zájmy, které nemohou dlouhodobě zajišťovat ve vlastním prostředí, aby mohli i nadále vést plnohodn otný a kvalitní život. 4. Organizace poskytuje sociální službu odlehčovací služba osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje rodinný příslušník nebo osoba blízká v jejich přirozeném prostředí. Tato péče je časově omezena na dobu maximálně 3 měsíců a umožňuje pečujíc í osobě čas na nezbytný odpočinek pro regeneraci a vyřízení osobních záležitostí. 5. Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Sociální služby města Moravská Třebová se sídlem v Moravská Třebová  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Sociální služby města Moravská Třebová. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00194263.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025