Domov pro seniory Vrchlabí, IČO 00194891 — obchodní rejstřík

Vrchlabí Žižkova, , PSČ 54301, 2306506, 203
20 let, 11 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-07-03
IČO
00194891
Právní forma
Předmět činnosti

zajištění činností a plnění vyplývajících z usnesení vlády ČR, krizových či jiných bezpečnostních opatření nebo pokynů zřizovatele v době vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu) nebo při řešení mimořádných událostí či
přímé poskytování činnosti a plnění (např. osobní nebo věcná pomoc, poskytování ubytování) potřebných k řešení krizového stavu nebo mimořádné události na základě výzvy či v rámci koordinace oprávněného orgánu dle zvláštních právních předpisů nebo pokynu
zřizovatele

poskytování sociálních pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situac
e vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sestávající z těchto základních činností:
poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační čin
nosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

poskytování sociálních pobytových služeb osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, sestávající z těchto základních činností:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, soci
álně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávácí a aktivizační činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
87301
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. SOŇA MAŠKOVÁ
Vrchlabí Českých bratří, , PSČ 54301, 2309891, 203 Den vzniku funkce: 2016-10-12

Změny a události

2016-10-12
Vymazán člen představenstva
Soňa Mašková
2016-10-12
Vymazán člen představenstva
Soňa Mašková
2016-10-12
Zapsan člen představenstva
SOŇA MAŠKOVÁ
2009-11-25
Vymazán člen představenstva
Soňa Mašková
2009-11-25
Zapsan člen představenstva
Soňa Mašková
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Domov pro seniory Vrchlabí se sídlem v Vrchlabí  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Domov pro seniory Vrchlabí. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00194891.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025