Změny a události Sportovní klub Slivenec, z. s.

2020-07-14
Zapsan člen představenstva
KAREL VÍTEK
2014-01-01
Zapsan činnost
Pronájmy sportovišť a ostatních zařízení a prostor spolku.