Změny a události "U studánky" - bytové družstvo, v likvidaci

1990-11-15
Zapsan podnikani
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu