Změny a události Asociace designerů z. s.

2020-10-20
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ KRÁL
2020-10-20
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ HULÁK
2020-10-20
Zapsan způsob jednání
Každý z členů statutárního orgánu může jednat jménem spolku samostatně.