Změny a události Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s. (ve zkratce Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s.)

2017-02-09
Zapsan člen představenstva
ANNA RÁKÓCZI
2014-01-01
Zapsan činnost
Hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, s účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku, a to zejména poskytováním služeb (tlumočnických, překladatelských, zprostředkovatelských aj.), podporu jících rozvíjení vzájemných česko-maďarských vztahů.
2014-01-01
Zapsan činnost
Hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, s účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku, a to zejména poskytováním služeb (tlumočnických, překladatelských, zprostředkovatelských aj.), podporu jících rozvíjení vzájemných česko-maďarských vztahů.