Změny a události JUSTRA SERVICE spol. s r.o.

2016-09-21
Vymazán člen představenstva
Josef Straka
2016-09-21
Vymazán člen představenstva
Josef Straka
2016-09-21
Zapsan člen představenstva
JOSEF STRAKA
1990-11-19
Zapsan podnikani
Realitní kancelář pro nákup,stavební činnost,nájem,zprostředková- ní a prodej nemovitostí,zvláště objektů,které budou předány k di- spozici firmě JUSTRA STRATOS jako prostor pro její činnost,nákup, prodej,zprostředkování,hospodářské využívání a zhodnocování vyná- lezů,patentů,licencí a know-how.