Změny a události STATUS, spol. s r.o.

2019-01-01
Zapsan způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
2019-01-01
Vymazán člen představenstva
PAVOL MIKLOVIČ
2019-01-01
Vymazán člen představenstva
PAVOL MIKLOVIČ
2019-01-01
Zapsan způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
2015-02-25
Vymazán člen představenstva
Pavol Miklovič
2015-02-25
Vymazán člen představenstva
Monika Jará
2015-02-25
Vymazán člen představenstva
Monika Jará
2015-02-25
Zapsan člen představenstva
MONIKA JARÁ
2015-02-25
Zapsan člen představenstva
PAVOL MIKLOVIČ
2007-03-16
Vymazán člen představenstva
Jan Štětina
2007-03-16
Vymazán člen představenstva
Jan Štětina
2007-03-16
Zapsan způsob jednání
Každý jednatel je samostatně oprávněn jednat jménem společnosti. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí kterýkoliv jednatel svůj podpis.
1999-09-21
Vymazán člen představenstva
Jan Štětina
1999-09-21
Vymazán člen představenstva
Jan Štětina
1995-06-15
Vymazán člen představenstva
Jacob Albert Schaufeli
1995-06-15
Vymazán člen představenstva
Jacob Albert Schaufeli
1995-06-15
Vymazán člen představenstva
Jan Štětina
1995-06-15
Vymazán člen představenstva
Jan Štětina
1995-06-15
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání za společnost: - jednatel je oprávněn za společnost jednat samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel.
1990-11-14
Zapsan podnikani
zastupitelská činnost v oblasti vnitřního a zahraničního obchodu
1990-11-14
Zapsan způsob jednání
Společnost zastupuje: 1. prezident společnosti 2. výkonný ředitel společnosti na základě plné moci udělené prezidentem společ- nosti Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: 1. prezident společnosti 2. výkonný ředitel společnosti na základě plné moci udělené pre- zidentem společnosti