Změny a události Deratex, spol. s r.o. "v likvidaci"

1990-12-20
Zapsan podnikani
práce a služby v oblasti komunální hygieny, zejména práce dera- tizační, dezinfekční a dezinsekční a práce a služby s předmětem činnosti spojené a dále práce vyklízecí, týkající se vyklízení technických podlaží, půd, světlíků a dvorů.