Změny a události ASPECT- AMERICAN LANGUAGE SCHOOL spol.s r.o.

1990-12-11
Zapsan způsob jednání
Navenek společnost zastupuje a podepisuje za ni ředitel nebo prokuristé.Ředitel má právo pověřit jakoukoliv osobu podle svého výběru k zastupování společnosti a k podepisování za společnost v plném či omezeném rozsahu.
1990-12-11
Zapsan podnikani
organizování specializovaných kurzů,studijních programů a pobytů
1990-12-11
Zapsan člen představenstva
Ulf Springfors,nar.2.7.1948
1990-12-11
Zapsan způsob jednání
Navenek společnost zastupuje a podepisuje za ni ředitel nebo prokuristé.Ředitel má právo pověřit jakoukoliv osobu podle svého výběru k zastupování společnosti a k podepisování za společnost v plném či omezeném rozsahu.