Změny a události "Saský dvůr", bytové družstvo

2016-11-25
Zapsan člen představenstva
ALENA MĚŠŤÁK FRAŇKOVÁ
2016-11-25
Vymazán člen představenstva
ALENA MĚŠŤÁKOVÁ FRAŇKOVÁ
2016-11-25
Zapsan člen představenstva
ALENA MĚŠŤÁK FRAŇKOVÁ
2016-11-02
Vymazán člen představenstva
ALENA FRAŇKOVÁ
2016-11-02
Zapsan člen představenstva
ALENA MĚŠŤÁKOVÁ FRAŇKOVÁ
2016-09-23
Vymazán člen představenstva
Petr Flejšar
2016-09-23
Vymazán člen představenstva
Petr Flejšar
2016-09-23
Vymazán člen představenstva
MILADA HORÁKOVÁ
2016-09-23
Zapsan člen představenstva
MILADA HORÁKOVÁ
2016-09-23
Zapsan člen představenstva
PETR FLEJŠAR
2016-07-03
Vymazán člen představenstva
Alena Fraňková
2016-07-03
Zapsan člen představenstva
ALENA FRAŇKOVÁ
2015-12-04
Vymazán člen představenstva
Milada Horáková
1990-11-28
Zapsan způsob jednání
Jménem družstva jedná předseda nebo jiný pověřený člen předsta- členského podílu. venstva. Orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise předseda, místopředseda.
1990-11-28
Zapsan člen představenstva
Alena Fraňková
1990-11-28
Zapsan člen představenstva
Petr Flejšar
1990-11-28
Zapsan způsob jednání
Jménem družstva jedná předseda nebo jiný pověřený člen předsta- členského podílu. venstva. Orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise předseda, místopředseda.