Změny a události TeWa Prag spol. sr. o.v likvidaci

2022-01-18
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HLÁSEK
2016-09-21
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HLÁSEK
2016-09-21
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HLÁSEK
2014-08-02
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HLÁSEK
2014-08-02
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HLÁSEK
2013-08-01
Vymazán člen představenstva
Václav Hlásek
2013-08-01
Vymazán člen představenstva
Václav Hlásek
1994-01-27
Vymazán člen představenstva
Martin Endres
1994-01-27
Vymazán člen představenstva
Martin Endres
1994-01-27
Vymazán člen představenstva
Josef Hančuda
1994-01-27
Vymazán člen představenstva
Josef Hančuda
1994-01-27
Zapsan způsob jednání
Za společnost jedná a podepisuje likvidátor.
1991-08-16
Zapsan způsob jednání
Společnost zastupuje a jedná za ni bez omezení ředitel a výkonný ředitel, každý samostatně.
1991-01-21
Zapsan podnikani
Provozování restauračních zařízení a zařízení veřejného stravování
1991-01-21
Zapsan podnikani
Marketing a propagace v oboru textilu
1991-01-21
Zapsan podnikani
Poradenství a zvyšování kvalifikace v managementu v oboru výroby a prodeje textilu, zejména v oblasti malého a středního podnikání
1991-01-21
Zapsan podnikani
Leasing strojů, zařízení pro textilní výrobu, zprostředkování v oboru výroby a obchodu s textilem, obchodní činnost v oboru textil.
1991-01-21
Zapsan podnikani
Obchodní činnost s dalšími druhy zboží spotřebního průmyslu zejména elektronikou, kosmetikou, hodinkami, bižutérií,výrobky z plastů a ze dřeva, obuví, keramickými a skleněnými výrobky, elektropřístroji a dalšími potřebami pro domácnost.
1991-01-21
Zapsan podnikani
Provozování restauračních zařízení a zařízení veřejného stravování
1991-01-21
Zapsan způsob jednání
Společnost zastupuje ředitel p. Martin Enders ve všech věcech bez omezení. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel.