Změny a události ZBROJOVKA PRAGA spol. s r.o.

2015-08-10
Vymazán člen představenstva
Václav Ceeh
2015-08-10
Vymazán člen představenstva
Václav Ceeh
2015-08-10
Zapsan člen představenstva
VÁCLAV CEEH
2004-02-10
Zapsan způsob jednání
Za společnost jedná jednatel a za společnost podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
2004-02-10
Zapsan způsob jednání
Za společnost jedná jednatel a za společnost podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
2003-04-05
Vymazán člen představenstva
Petr Kudrnáč
2003-04-05
Vymazán člen představenstva
Petr Kudrnáč
1998-08-06
Vymazán člen představenstva
Petr Kudrnáč
1998-08-06
Vymazán člen představenstva
Petr Kudrnáč
1991-10-22
Vymazán člen představenstva
ALINEX družstvo
1991-10-22
Vymazán člen představenstva
ALINEX družstvo
1991-10-22
Zapsan způsob jednání
Za společnost jedná a navenek ji zastupuje ing. Petr Kudrnáč, nezmocní-li k tomu někoho jiného. Je oprávněn činit veškeré úkony související s podnikatelskou činností, přičemž k označení společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s označením ředitel.
1991-02-01
Zapsan způsob jednání
Společnost může zastupovat kterýkoliv ze společníků, a to v běžném obchodním styku. Podepisovat za společnost mohou oba společníci tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis druhý společník, a v případě prvého společníka připojí dva podpisy osoby, které jsou oprávněny podepisovat za družstvo.
1990-12-18
Zapsan podnikani
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného
1990-12-18
Zapsan podnikani
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní
1990-12-18
Zapsan podnikani
vývoj, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva
1990-12-18
Zapsan podnikani
vydavatelské a nakladatelské činnosti
1990-12-18
Zapsan podnikani
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
1990-12-18
Zapsan podnikani
výroba kovového spotřebního zboží
1990-12-18
Zapsan podnikani
uměleckořemeselné zpracování kovů
1990-12-18
Zapsan podnikani
výroba motorových vozidel
1990-12-18
Zapsan podnikani
výroba karoserií
1990-12-18
Zapsan podnikani
stavba a výroba plavidel
1990-12-18
Zapsan podnikani
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
1990-12-18
Zapsan podnikani
výroba sportovních potřeb
1990-12-18
Zapsan podnikani
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
1990-12-18
Zapsan podnikani
zprostředování obchodu
1990-12-18
Zapsan podnikani
příprava a vypracování technických návrhů
1990-12-18
Zapsan podnikani
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
1990-12-18
Zapsan podnikani
reklamní činnost a marketing
1990-12-18
Zapsan podnikani
zprostředkování služeb
1990-12-18
Zapsan podnikani
organizování sportovních soutěží
1990-12-18
Zapsan podnikani
činnost informačních a zpravodajských kanceláří
1990-12-18
Zapsan podnikani
povrchové úpravy a svařování kovů
1990-12-18
Zapsan způsob jednání
Společnost může zastupovat kterýkoliv ze společníků, a to v běžném obchodním styku. Podepisovat za společnost mohou oba společníci tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis 2. společník a v případě 2. společníka připojí dva podpisy osoby, které jsou oprávněny podepisovat za družstvo.