Změny a události Spolek maďarských studentů KAFEDIK - Kazinczy Ferenc Diákklub, ve zkratce KAFEDIK, z. s.

2023-06-30
Vymazán člen představenstva
MÁTYÁS NYÁRFÁS
2023-06-30
Zapsan člen představenstva
BOTOND CZEGLÉDY
2021-01-23
Vymazán člen představenstva
BOGLÁRKA BRÉDOVÁ
2021-01-23
Vymazán člen představenstva
BOGLÁRKA BRÉDOVÁ
2018-12-12
Vymazán člen představenstva
CSILLA BÓGYIOVÁ
2018-12-12
Vymazán člen představenstva
CSILLA BÓGYIOVÁ
2018-01-29
Zapsan způsob jednání
Předseda samostatně jedná jménem spolku navenek.