Změny a události ČSOP Regionální sdružení v Brně

2016-08-17
Zapsan člen představenstva
OLDŘICH BEDNÁŘ
2016-08-17
Zapsan způsob jednání
Jménem pobočného spolku jedná jeho předseda