Změny a události Tenisový klub Mikulov, spolek

2017-03-31
Vymazán člen představenstva
MILAN NOVÁK
2017-03-31
Vymazán člen představenstva
MILAN NOVÁK
2017-03-31
Zapsan člen představenstva
PAVEL VOČKA
2015-12-05
Zapsan způsob jednání
Předseda TKM jedná samostatně.