Změny a události Autokempink Lučina, družstvo - v likvidaci

1990-11-09
Zapsan podnikani
f/ pro občany provozuje parkoviště
1990-11-09
Zapsan podnikani
b/ poskytuje obchodní služby, popř. i jiné služby obyvatelstvu i organizacím ve smyslu zákona o vnitřním obchodě a ostatních obecně závazných právních předpisů
1990-11-09
Zapsan podnikani
c/ pro občany a organizace provádí autodopravu
1990-11-09
Zapsan podnikani
d/ pro občany a organizace provádí činnost krejčovskou
1990-11-09
Zapsan podnikani
e/ za účelem rozvoje své materiálně technické základny a rozvoje územního obvodu provozuje stavební a údržbářskou činnost
1990-11-09
Zapsan podnikani
f/ pro občany provozuje parkoviště