Změny a události Cekotapress, z. s.

2015-07-25
Zapsan člen představenstva
VOJTĚCH CEKOTA
2015-07-25
Zapsan způsob jednání
Za spolek jedná předseda. Listiny stvrzuje svým podpisem.