Změny a události Technické služby Města Volary, příspěvková organizace

2020-01-14
Zapsan člen představenstva
STANISLAV HALADEJ
2020-01-14
Zapsan činnost
Opravy a údržba majetku města.
2020-01-14
Zapsan činnost
Pronájem nemovitostí a nebytových prostor.
2020-01-14
Zapsan činnost
Provoz pietní síně.
2020-01-14
Zapsan činnost
Opravy, údržba a zimní údržba místních komunikací a jejich součástí (kanalizační vpusti, dopravní značky)
2020-01-14
Zapsan činnost
Údržba hřbitovů a památníků, včetně komunikací a okolní zeleně.
2020-01-14
Zapsan činnost
Úklid a čištění komunikací a veřejného prostranství.
2020-01-14
Zapsan činnost
Údržba a péče o veřejnou zeleň města.
2020-01-14
Zapsan činnost
Opravy a údržba majetku města.