Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, IČO 00212733 — obchodní rejstřík

Zastávka Sportovní, , PSČ 66484, 13348850, 203
20 let, 11 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-08-12
IČO
00212733
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

A. Domov pro seniory
a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdrav
otnickém zařízení (dále jen uživatelé),
b) poskytování ubytování a stravování uživatelům,
c) poskytování základního sociálního poradenství,
d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,
e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,
f) zajištění lékařské péče pro uživatele,
g) poskytování rehabilitační péče uživatelům,
h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,
i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů,
k) zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností,
vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

B. Domov se zvláštním režimem
a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, trpícím stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravid
elnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé),
b) poskytování ubytování a stravování uživatelům,
c) poskytování základního sociálního poradenství,
d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,
e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,
f) zajištění lékařské péče pro uživatele,
g) poskytování rehabilitační péče uživatelům,
h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,
i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů,
k) zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností,
vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Předmět činnosti je vykonáván na základě:
a)zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
b)vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
87301
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. et Mgr. TOMÁŠ KRATOCHVÍL
Modřice Sokolská, , PSČ 66442, 26077973, 203 Den vzniku funkce: 2023-10-21

Změny a události

2023-10-21
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ ALTMAN
2023-10-21
Zapsan člen představenstva
TOMÁŠ KRATOCHVÍL
2018-01-30
Vymazán člen představenstva
VILÉM BURIÁNEK
2018-01-30
Vymazán člen představenstva
VILÉM BURIÁNEK
2015-11-15
Vymazán člen představenstva
Vilém Buriánek
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace se sídlem v Zastávka  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00212733.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494