Změny a události Zámeček Střelice, příspěvková organizace

2023-06-02
Vymazán člen představenstva
LEOŠ NĚMEC
2023-06-02
Zapsan člen představenstva
ZBYNĚK TUREČEK
2018-01-26
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ ALTMAN
2018-01-26
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ ALTMAN
2013-03-19
Vymazán člen představenstva
Jiřinka Kubalčíková
2013-03-19
Vymazán člen představenstva
Jiřinka Kubalčíková
2009-06-25
Vymazán člen představenstva
Vladimíra Danihelková
2009-06-25
Vymazán člen představenstva
Vladimíra Danihelková
2009-06-25
Zapsan člen představenstva
Jiřinka Kubalčíková
2008-11-22
Vymazán člen představenstva
Jiřinka Kubalčíková
2003-10-30
Zapsan činnost
j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.
2003-10-30
Zapsan činnost
Příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon o sociálních službách), zařízením sociálních služeb. Příspěvková organizace poskytuje sociální služby: A. Domov pro osoby se zdravotním postižením B. Týdenní stacionář Předmětem činnosti je:
2003-10-30
Zapsan činnost
a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního a týdenního pobytu osobám starším 3 let s mentálním postižením, mentálním postižením kombinovaným s tělesným nebo smyslovým postižením nebo kombinovaným s chronickým onemocněním (dále jen u živatelé)
2003-10-30
Zapsan činnost
b) poskytovámí ubytování a stravování uživatelům
2003-10-30
Zapsan činnost
c) poskytování základního sociálního poradenství
2003-10-30
Zapsan činnost
d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu
2003-10-30
Zapsan činnost
e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná
2003-10-30
Zapsan činnost
f) zajištění lékařské péče pro uživatele
2003-10-30
Zapsan činnost
g) poskytování rehabilitační péče uživatelům
2003-10-30
Zapsan činnost
h) organizování a poskytování výchovné vzdělávací, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
2003-10-30
Zapsan činnost
i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi
2003-10-30
Zapsan činnost
j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.