Změny a události Vecheta, v.o.s. v likvidaci

1990-12-13
Zapsan podnikani
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti mat. tech. zásobování, mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy
1990-12-13
Zapsan podnikani
truhlářství
1990-12-13
Zapsan podnikani
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti mat. tech. zásobování, mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy