Změny a události Nadace pro rozvoj mládežnické kopané v likvidaci

2023-05-24
Zapsan způsob jednání
Dnem vstupu spolku do likvidace za spolek jedná a podepisuje likvidátor.