Změny a události Polnohospodárske družstvo v Hruštíne, organizační složka

1994-09-14
Zapsan člen představenstva
Kamil Baník