Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, IČO 00226556 — obchodní rejstřík

Vyškov Polní, , PSČ 68201, 13911066, 203
20 let, 9 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-08-12
IČO
00226556
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

B. Domov se zvláštním režimem
a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, mají sníženou schopnost samostatnosti a soběstačnosti a vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci nejsou scho
pny své životní potřeby zajišťovat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných dostupných služeb (dále jen "uživatelé"),
b) poskytování ubytování a stravování uživatelům,
c) poskytování základního sociálního poradenství,
d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně případně zajištění podmínek pro osobní hygienu,
e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,
f) zajištění lékařské péče pro uživatele,
g) poskytování rehabilitační péče uživatelům,
h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,
i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů,
k) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností,
vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

B. Domov se zvláštním režimem
a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám ve věku od 65 let, kteří trpí chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou nebo jinou formou demence nebo mentálním znevýhodněním), které mají sníženou schopnost samostatno
sti a soběstačnosti a které vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci nejsou schopny své životní potřeby zajišťovat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných dostupných služeb (dále jen "uživatelé"),
b) poskytování ubytování a stravování uživatelům,
c) poskytování základního sociálního poradenství,
d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně případně zajištění podmínek pro osobní hygienu,
e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,
f) zajištění lékařské péče pro uživatele,
g) poskytování rehabilitační péče uživatelům,
h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,
i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů,
k) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností,vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektov
ání práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

C. Denní stacionář
a) poskytování ambulantních služeb sociální péče osobám ve věku 18-50 let s mentálním postižením nebo v kombinaci s tělesným postižením, které se v důsledku svého zdravotního postižení octly v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné
osoby při zachování jejich přirozeného prostředí, služby nejsou poskytovány osobám, která mají projevy agresivního chování vůči osobě, ostatním osobám a věcem a jejichž zdravotní stav není stabilizovaný (dále jen "uživatelé"),
b) poskytování stravování uživatelům,
c)poskytování základního sociálního poradenství,
d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,
e) organizování a poskytování výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti,
f) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,
g) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů,
h) prostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména pořádáním kulturních, sportovních a společenských akcí pro uživatele a prodejem výrobků z aktivizačních a sociálně-terapeutických činností,vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektová
ní práv a lidské důstojnosti každého uživatele s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
87201
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
doc. Ing. DANA MARTINOVIČOVÁ,Ph.D., MBA
Heršpice Den vzniku funkce: 2023-01-06

Změny a události

2023-01-06
Zapsan člen představenstva
DANA MARTINOVIČOVÁ
2023-01-06
Vymazán člen představenstva
EVA ZEMANOVÁ
2022-10-27
Vymazán člen představenstva
DANA INDRÁKOVÁ
2013-05-23
Vymazán člen představenstva
Jana Pátková
2013-05-23
Vymazán člen představenstva
Jana Pátková
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace se sídlem v Vyškov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00226556.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494