Změny a události Dům kultury Uherský Brod - příspěvková organizace

2018-08-28
Vymazán člen představenstva
JAN ZAPLETAL
2018-08-28
Vymazán člen představenstva
JAN ZAPLETAL
2018-08-28
Zapsan člen představenstva
RADEK SRNEC
2016-02-06
Vymazán člen představenstva
JAROSLAV MIKULÍK
2016-02-06
Vymazán člen představenstva
JAROSLAV MIKULÍK
2015-06-12
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Mikulík
2015-06-12
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Mikulík
2001-12-28
Zapsan činnost
1. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností - koncertů,divadel,výstav,estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
2. Pořádání zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě - taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová představení a varieté.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
3. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků - angličtina,němčina,ruština,francouzština<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
4. Výuka v oblasti umění a společenského tance - hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
5. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
6. Nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
7. Publikační činnost - vydávání neperiodických publikací( ve smyslu zákona číslo 37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřizení( vč.informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů).<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
8. Pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
9. Provozování hvězdárny - popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
10. Promítání audiovizuálních děl - provozování kina Máj - prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tématických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
11. Provozování galerie Panský dům - pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
12. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
13. Krátkodobý pronájem nebytových prostor.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
Doplňková činnost:<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
1. Reklamní činnost a marketing - zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
2. Zprostředkování služeb cestovního ruchu.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
3. Provozování výlepové služby.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
4. Poskytování služeb - zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
5.Prodej drobných upomínkových předmětů.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
6. Pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb - dodávka energií, zapůjčení inventáře.<br>
2001-12-28
Zapsan činnost
6. Pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb - dodávka energií, zapůjčení inventáře.
2001-12-28
Zapsan podnikani
2. Pořadatelská činnost
2001-12-28
Zapsan podnikani
3. Školící činnost
2001-12-28
Zapsan podnikani
4. Provoz kina
2001-12-28
Zapsan podnikani
5. Pronájem nebytových prostor
2001-12-28
Zapsan podnikani
6. Výlepová služba
2001-12-28
Zapsan podnikani
7. Specializovaný maloobchod - prodej upomínkových a reklamních předmětů
2001-12-28
Zapsan podnikani
8. Reklamní činnost a marketing
2001-12-28
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná navenek ve všech věcech za organizaci tak, že k názvu organizace a otisku razítka připojí svůj podpis.
2001-12-28
Zapsan činnost
1. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích činností - koncertů,divadel,výstav,estrádních vystoupení, přehlídek a soutěží.
2001-12-28
Zapsan činnost
2. Pořádání zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě - taneční zábavy, diskotéky, večery u cimbálu, cirkusová představení a varieté.
2001-12-28
Zapsan činnost
3. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, výuka jazyků - angličtina,němčina,ruština,francouzština
2001-12-28
Zapsan činnost
4. Výuka v oblasti umění a společenského tance - hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy společenského tance.
2001-12-28
Zapsan činnost
5. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí.
2001-12-28
Zapsan činnost
6. Nahrávání a jiné služby související s pořizováním zvukového a zvukově obrazového záznamu pro archivní a dokumentační účely pro zřizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace.
2001-12-28
Zapsan činnost
7. Publikační činnost - vydávání neperiodických publikací( ve smyslu zákona číslo 37/1995 Sb.) tematicky souvisejících s účelem zřizení( vč.informativních a metodických publikací, katalogů a propagačních materiálů).
2001-12-28
Zapsan činnost
8. Pořadatelský a organizační servis pro kulturně společenské potřeby města.
2001-12-28
Zapsan činnost
9. Provozování hvězdárny - popularizace astronomie, výchova mladých astronomů, organizační a metodická spolupráce s hvězdářským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikační činnost.
2001-12-28
Zapsan činnost
10. Promítání audiovizuálních děl - provozování kina Máj - prezentace filmových uměleckých děl pro všechny věkové kategorie, ART kina, organizování tématických filmových seminářů, letního kina, výstav a alternativních uměleckých žánrů v oblasti hudby a divadla.
2001-12-28
Zapsan činnost
11. Provozování galerie Panský dům - pořádání výstav, prezentace výtvarných děl, fotografií a uměleckých trojrozměrných předmětů profesionálních i amatérských umělců.
2001-12-28
Zapsan činnost
12. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří - provozování městského informačního centra, shromažďování, zpracování a poskytování informací, poradenská činnost.
2001-12-28
Zapsan činnost
13. Krátkodobý pronájem nebytových prostor.
2001-12-28
Zapsan činnost
Doplňková činnost:
2001-12-28
Zapsan činnost
1. Reklamní činnost a marketing - zpracování a výroba návrhů, šíření reklamy.
2001-12-28
Zapsan činnost
2. Zprostředkování služeb cestovního ruchu.
2001-12-28
Zapsan činnost
3. Provozování výlepové služby.
2001-12-28
Zapsan činnost
4. Poskytování služeb - zprostředkování uměleckých pořadů, ozvučení.
2001-12-28
Zapsan činnost
5.Prodej drobných upomínkových předmětů.
2001-12-28
Zapsan činnost
6. Pronájem nebytových prostor spojený s poskytováním dalších služeb - dodávka energií, zapůjčení inventáře.