PRAGMA spol.s r.o., IČO 00252042 — obchodní rejstřík

Praha Nebovidská, , PSČ 11800, 21699399, 203
33 let, 6 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1990-11-27
IČO
00252042
Právní forma
Předmět podnikani

přijímání služeb od zahraničních osob v rozsahu předmětu podniká-
ní organizace

b/ služby produkční,technické,organizační,výrobní a tvůrčí ve
všech sférách předmětů podnikání

c/ agenturní a propagační činnost

d/ obchodní a právní činnost

e/ převody autorských práv,jejich zprostředkování a komerční
využití

f/ výstavy a galerie,realizace a obchodní činnost,včetně
rekonstrukce interiérů

g/ účast na jiných podnicích

h/ pronájem bytových a nebytových prostor

i/poradenská a konzultační činnost

j/ na základě povolení FMZO č.j.13/13471/133/90 ze dne
22.11.1990
-zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs.občany ve vztahu k
zahraničním osobám v oblasti vývozu a dovozu věcí a přijímání a
poskytování služeb na základě smluv o obstarávání záležitostí
jménem organizace na účet čs.osob

vývoz a dovoz věcí s vyjímkou věcí uvedených v nařízení vlády
ČSFR č.256/1990Sb.,kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a
další činnosti k jejichž provádění se vyžaduje zvláštní
povolení k zahraničně obchodní činnosti uskutečňovaný pro čs.
osoby na zákaldě smluv uvedených v bodu 1 rozsahu povolení

poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v za-
hraničí formou:
obchodního zastupování
konzultační a poradenské činnosti včetně pořádání odborných sym-
pozií,konferencí a školení
propagace výrobků a služeb,včetně účasti na veletrzích,výstavách,
technickoporadenské činnosti,výrobní činnosti,provozování kon-
signačních skladů včetně školící činnosti
vydavatelské činnosti
pronájmu bytových a nebytových prostor

v rozsahu předmětu činnosti organizace,kapacitami organizace

dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace a pro zabezpečení
její hosp.činnosti s vyjímkou věcí uvedených v nařízení vlády
č.256/1990 Sb.

přijímání služeb od zahraničních osob v rozsahu předmětu podniká-
ní organizace

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Společnost s ručením omezeným
Institucionální sektor: dle ESA2010
Národní soukromé nefinanční podniky
Činnosti - dle CZ-NACE
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

.
. Den vzniku funkce: 1990-11-27

Změny a události

1990-11-27
Zapsan způsob jednání
Společnost zastupuej ředitel a producent.Podepisování za společ- nost se děje tak,že k názvu společnosti a podpisu ředitele připo- jí podpis producen nebo ekonom společnosti.U dokladů,týkajících se realizace zakázek bude podepisování stanoveno ve vnitřním organizačním řádu společnosti.
1990-11-27
Zapsan podnikani
b/ služby produkční,technické,organizační,výrobní a tvůrčí ve všech sférách předmětů podnikání
1990-11-27
Zapsan podnikani
c/ agenturní a propagační činnost
1990-11-27
Zapsan podnikani
d/ obchodní a právní činnost
1990-11-27
Zapsan podnikani
e/ převody autorských práv,jejich zprostředkování a komerční využití
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PRAGMA spol.s r.o. se sídlem v Praha  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis PRAGMA spol.s r.o.. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00252042.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025