Změny a události PROFIL - Dům filatelie, s.r.o.

2016-06-01
Vymazán člen představenstva
František Beneš
2016-06-01
Vymazán člen představenstva
František Beneš
2016-06-01
Zapsan člen představenstva
FRANTIŠEK BENEŠ
2000-08-08
Zapsan způsob jednání
Jednatel je oprávněn ke všem úkonům jménem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.
2000-08-08
Vymazán člen představenstva
Bohdan Sekowski
2000-08-08
Vymazán člen představenstva
Bohdan Sekowski
2000-08-08
Zapsan způsob jednání
Jednatel je oprávněn ke všem úkonům jménem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis.
1993-03-30
Vymazán člen představenstva
Frnatišek Beneš
1993-03-30
Vymazán člen představenstva
Frnatišek Beneš
1993-02-03
Vymazán člen představenstva
Jan Kříž
1993-02-03
Vymazán člen představenstva
Jan Kříž
1990-12-04
Zapsan podnikani
obstaravatelská činnost ve správě objektového (bytového a nebytového fondu.
1990-12-04
Zapsan podnikani
provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
1990-12-04
Zapsan způsob jednání
K zastupování společnosti je oprávněn ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti, případně prokurista s dodatkem označujícím prokuru.