Změny a události Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

2023-06-01
Zapsan člen představenstva
MARKÉTA BEYEROVÁ
2023-06-01
Vymazán člen představenstva
ZUZANA BORNOVÁ
2018-05-03
Zapsan činnost
Organizace je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím základním posláním je shromažďovat knihovní fondy a poskytovat veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.
2018-05-03
Zapsan činnost
Organizace je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Jejím základním posláním je shromažďovat knihovní fondy a poskytovat veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.