Městská knihovna Nymburk, IČO 00353701 — obchodní rejstřík

Nymburk Palackého třída, , PSČ 28802, 1228901, 203
7 let, 2 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2017-03-17
IČO
00353701
Právní forma
Předmět činnosti

Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádě.

Zpřístupnění knihovních dokumentů z knihovního fondu městské knihovny, nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny včetně zahraničních, a to i dokumentů, které mají povahu rozmnoženin, zvukového či zvukově obrazového charak
teru.

Vydávání neperiodické tiskoviny a periodického tisku buď sama jako vydavatel nebo pro město Nymburk jako vydavatele.

Veřejné informační místo.

Pořádá kulturní, vzdělávací a informační pořady.

Poskytuje ústní a písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje přístup k informačním zdrojům (internet).

Zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy.

Pořizování, vytěžování a zužitkování informační databáze.

Zabezpečuje podporu zájmovým, vzdělávacím a kulturním aktivitám (např. Literární kabinet Bohumila Hrabala a Klub čtenářů Bohumila Hrabala).

Poskytuje reprografické služby a půjčování CD nosičů, koupě zboží za účelem prodeje a inzertní a reklamní služby.

Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádě.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. JAN ČERVINKA
Nymburk Dr. Antonína Dvořáka, , PSČ 28802, 1223836, 203 Den vzniku funkce: 2021-10-19

Změny a události

2021-10-19
Zapsan člen představenstva
JAN ČERVINKA
2021-10-19
Vymazán člen představenstva
JAN ČERVINKA
2021-10-19
Zapsan člen představenstva
JAN ČERVINKA
2021-07-08
Vymazán člen představenstva
HELENA LIPTÁKOVÁ
2021-07-08
Vymazán člen představenstva
HELENA LIPTÁKOVÁ
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městská knihovna Nymburk se sídlem v Nymburk  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Městská knihovna Nymburk. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00353701.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025