Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, IČO 00360210 — obchodní rejstřík

Děčín Čsl. mládeže, , PSČ 40502, 220841, 203
20 let, 4 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2004-02-03
IČO
00360210
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, kt
erým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů.

Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.

Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, podle potřeby obrazovou nebo zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumenta
ci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami, které j
sou určeny nejširší veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.

Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek.

Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a
ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který sama vydá.

Vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace.

Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.

Pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.

Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.

Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcií.
Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny s
bírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním.
Poskytovat služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy, a dále poskytovat informační služby související s předmětem čin
nosti.

Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, kt
erým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů.

Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i české provenience, zejména z území severních Čech, se zvláštním zřetelem na celé povodí řeky Labe, především v oborech archeologie, etnografie, geologie, mineralogie,
zoologie, numizmatiky a dějiny umění a řemesel. Tvořit sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Specializací muzea je Vývoj lodní dopravy na Labi.

Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.

Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, podle potřeby obrazovou nebo zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumenta
ci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami, které j
sou určeny nejširší veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.

Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek.

Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a
ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který sama vydá.

Vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace.

Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty.

Pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost.

Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.

Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcií.
Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny s
bírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním.
Poskytovat služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy, a dále poskytovat informační služby související s předmětem čin
nosti.

Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, kt
erým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. VLASTIMIL PAŽOUREK
Děčín Teplická, , PSČ 40502, 221490, 203 Den vzniku funkce: 2019-02-01

Změny a události

2019-02-01
Vymazán člen představenstva
Milan Rosenkranc
2019-02-01
Vymazán člen představenstva
Milan Rosenkranc
2019-02-01
Zapsan člen představenstva
VLASTIMIL PAŽOUREK
2004-02-03
Zapsan činnost
Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i české provenience, zejména z území severních Čech, se zvláštním zřetelem na celé povodí řeky Labe, především v oborech archeologie, etnografie, geologie, mineralogie, zoologie, numizmatiky a dějiny umění a řemesel. Tvořit sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Specializací muzea je Vývoj lodní dopravy na Labi.<br>
2004-02-03
Zapsan činnost
Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.<br>
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace se sídlem v Děčín  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00360210.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494