Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace, IČO 00361216 — obchodní rejstřík

Teplice Lípová, 796/13, PSČ 41501, 20256108, 203
20 let, 10 měsíce
na trhu
20 - 24
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-07-22
IČO
00361216
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

spolupracuje při plnění svého poslání se školskými, vzdělávacími a kulturními institucemi, s neziskovými a dalšími subjekty

šíří autorská díla a zpřístupňuje dokumenty z knihovního fondu knihovny formou prezenčního a absenčního půjčování ve svých studovnách, čítárnách, odděleních a pobočkách. Pro studijní účely a osobní potřebu uživatelů poskytuje služby reprografické pro repr
odukci dokumentů z knihovního fondu

v rámci meziknihovních služeb využívá a poskytuje výpůjční, informační a reprografické služby s cílem zpřístupnit uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení

poskytuje svým uživatelům bibliografické, referenční a kartografické informace a rešerše

zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, a to zejména informace ze státní správy a samosprávy

umožňuje uživatelům přístup k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím informačních a komunikačních technologií

všestranně propaguje své knihovní a informační fondy a poskytované služby rozličnými formami individuální a kolektivní práce se čtenářem. Podporuje výchovu ke čtenářství a knihovnickou a informační gramotnost, dává prostor literární a jiné umělecké tvorbě

zpracovává a publikuje bibliografie, faktografické materiály se zaměřením na region, vydává regionální sborníky, sbírky a almanachy

na základě pověření krajskou knihovnou, v rozsahu, podpořeném finanční účelovou dotací, vykonává soubor tzv. regionálních funkcí směrem k veřejným knihovnám regionu. Poradenskou a metodickou činností, vzdělávacími aktivitami a souborem technických služeb
napomáhá rozvoji veřejných knihoven. Vytváří výměnný knihovní fond a zajišťuje cirkulaci výměnných souborů

spolupracuje při plnění svého poslání se školskými, vzdělávacími a kulturními institucemi, s neziskovými a dalšími subjekty

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
20 - 24 zaměstnanci

Statutární orgán

Ředitel
PhDr. IVANA SLUNÉČKOVÁ
Teplice Potěminova, , PSČ 41501, 20267771, 203 Den vzniku funkce: 2021-02-28

Změny a události

2021-02-28
Vymazán člen představenstva
Ivana Slunéčková
2021-02-28
Vymazán člen představenstva
Ivana Slunéčková
2021-02-28
Zapsan člen představenstva
IVANA SLUNÉČKOVÁ
2003-07-22
Zapsan činnost
spolupracuje při plnění svého poslání se školskými, vzdělávacími a kulturními institucemi, s neziskovými a dalšími subjekty
2003-07-22
Zapsan činnost
shromažďuje knihovní a informační fondy formou nákupu, darů a výměn, odborně je zpracovává, třídí, uchovává a zpřístupňuje. Zvláštní pozornost přitom věnuje shromažďování a doplňování regionálního fondu v kontextu historického, kulturního, ekonomického a sociálního vývoje regionu
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace se sídlem v Teplice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Regionální knihovna Teplice příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00361216.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494