Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, IČO 00368997 — obchodní rejstřík

Mariánské Lázně Goethovo náměstí, , PSČ 35301, 20926235, 203
3 let, 7 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2020-10-22
IČO
00368997
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

1. Hlavním účelem činnosti organizace je:
a) činnost muzea a galerie ve smyslu platných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně
sbírek muzejní povahy,
b) vedení základní knihovny se specializovaným fondem ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

2. Hlavní činnost:
a) muzeum vykonává sbírkotvornou činnost, tím, že získává a shromažďuje lidské výtvory
a přírodniny pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou získávány,
b) vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem
zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním
vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku,
c) konzultační, poradenská a informační v oborech své působnosti,
d) poskytování standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb. zákona
o ochraně sbírek muzejní povahy,
e) rozšiřování výsledků své činnosti v periodických i neperiodických publikacích vydávaných
vlastním nákladem či prostřednictvím jiných subjektů, včetně vzájemného poskytování
a výměny publikací,
f) tvoří v souladu se svou působností dlouhodobé i krátkodobé expozice a výstavy, organizuje
a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými muzei nebo dalšími subjekty krátkodobé i
dlouhodobé tematické výstavy v České republice i v zahraničí,
g) zajišťuje na vyžádání odborné podklady pro propagační tisky zřizovatele, potřebné
historické údaje, prohlídku expozic a průvodcovskou činnost pro hosty zřizovatele,
h) zajišťuje vedení a uložení kroniky po dobu jejího zpracování a dále vyhotovení zápisu pro
kroniku města ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, ve znění pozdějších
předpisů,
i) ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů zajišťuje zapsání sbírek do centrální evidence sbírek.

3. Vymezení hlavní činnosti:
a) území, z něhož muzeum převážně získává sbírkové předměty, je vymezeno přílohou č. 1
zřizovací listiny,
b) obory působnosti muzea jsou především historie území od 2. pol. 18. století se zřetelem na
vývoj Mariánských Lázní, dále pak činnost v oborech přírodovědných
c) vypracovává odborné posudky, rešerše, expertizy v oborech své působnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. JAROMÍR BARTOŠ
Mariánské Lázně třída Vítězství, , PSČ 35301, 20873972, 203 Den vzniku funkce: 2020-10-22

Změny a události

2020-10-22
Zapsan člen představenstva
JAROMÍR BARTOŠ
2020-10-22
Zapsan činnost
1. Hlavním účelem činnosti organizace je: a) činnost muzea a galerie ve smyslu platných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, b) vedení základní knihovny se specializovaným fondem ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 2. Hlavní činnost: a) muzeum vykonává sbírkotvornou činnost, tím, že získává a shromažďuje lidské výtvory a přírodniny pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou získávány, b) vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku, c) konzultační, poradenská a informační v oborech své působnosti, d) poskytování standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb. zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, e) rozšiřování výsledků své činnosti v periodických i neperiodických publikacích vydávaných vlastním nákladem či prostřednictvím jiných subjektů, včetně vzájemného poskytování a výměny publikací, f) tvoří v souladu se svou působností dlouhodobé i krátkodobé expozice a výstavy, organizuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými muzei nebo dalšími subjekty krátkodobé i dlouhodobé tematické výstavy v České republice i v zahraničí, g) zajišťuje na vyžádání odborné podklady pro propagační tisky zřizovatele, potřebné historické údaje, prohlídku expozic a průvodcovskou činnost pro hosty zřizovatele, h) zajišťuje vedení a uložení kroniky po dobu jejího zpracování a dále vyhotovení zápisu pro kroniku města ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, i) ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů zajišťuje zapsání sbírek do centrální evidence sbírek. 3. Vymezení hlavní činnosti: a) území, z něhož muzeum převážně získává sbírkové předměty, je vymezeno přílohou č. 1 zřizovací listiny, b) obory působnosti muzea jsou především historie území od 2. pol. 18. století se zřetelem na vývoj Mariánských Lázní, dále pak činnost v oborech přírodovědných c) vypracovává odborné posudky, rešerše, expertizy v oborech své působnosti.
2020-10-22
Zapsan činnost
1. Hlavním účelem činnosti organizace je: a) činnost muzea a galerie ve smyslu platných ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, b) vedení základní knihovny se specializovaným fondem ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 2. Hlavní činnost: a) muzeum vykonává sbírkotvornou činnost, tím, že získává a shromažďuje lidské výtvory a přírodniny pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou získávány, b) vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku, c) konzultační, poradenská a informační v oborech své působnosti, d) poskytování standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb. zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, e) rozšiřování výsledků své činnosti v periodických i neperiodických publikacích vydávaných vlastním nákladem či prostřednictvím jiných subjektů, včetně vzájemného poskytování a výměny publikací, f) tvoří v souladu se svou působností dlouhodobé i krátkodobé expozice a výstavy, organizuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými muzei nebo dalšími subjekty krátkodobé i dlouhodobé tematické výstavy v České republice i v zahraničí, g) zajišťuje na vyžádání odborné podklady pro propagační tisky zřizovatele, potřebné historické údaje, prohlídku expozic a průvodcovskou činnost pro hosty zřizovatele, h) zajišťuje vedení a uložení kroniky po dobu jejího zpracování a dále vyhotovení zápisu pro kroniku města ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, i) ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů zajišťuje zapsání sbírek do centrální evidence sbírek. 3. Vymezení hlavní činnosti: a) území, z něhož muzeum převážně získává sbírkové předměty, je vymezeno přílohou č. 1 zřizovací listiny, b) obory působnosti muzea jsou především historie území od 2. pol. 18. století se zřetelem na vývoj Mariánských Lázní, dále pak činnost v oborech přírodovědných c) vypracovává odborné posudky, rešerše, expertizy v oborech své působnosti.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace se sídlem v Mariánské Lázně  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00368997.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494