Galerie výtvarného umění v Náchodě, IČO 00371041 — obchodní rejstřík

Náchod Smiřických, , PSČ 54701, 25990845, 203
14 let, 1 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2010-04-07
IČO
00371041
Právní forma
Předmět činnosti

Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování vedeozáznamů, po
řizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů, digitálních snímků a jiných obrazových záznamů. Prodává katalogy a publikace, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbír
kových předmětů, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané nebytové prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s předmětem činnosti. Poskytuje reklamní služby při propagaci a zpřístupňování svých sb
írek a výstav. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou, v počítačových databázích, obrazovou, případně zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.

Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kul
turně-výchovnými aktivitami, a to způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených badatelským řádem, který sama vydá.

Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými osobami v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování.

Provozuje v souladu s obecně platnými právními předpisy základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem a poskytuje knihovnické a informační služby.

Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými osobami výstavy výtvarného umění dle vlastní výstavní koncepce. Pro tyto výstavy vypůjčuje umělecká díla ve vlastnictví nebo ve správě jiných osob.

Pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální), přednášky, odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti.

V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.

Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti vymezené zákonem č. 122/2000 Sb.

Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování vedeozáznamů, po
řizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů, digitálních snímků a jiných obrazových záznamů. Prodává katalogy a publikace, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbír
kových předmětů, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané nebytové prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s předmětem činnosti. Poskytuje reklamní služby při propagaci a zpřístupňování svých sb
írek a výstav. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
MgA. ALEXANDER PEROUTKA,Ph.D.
Náchod Řezníčkova, , PSČ 54701, 7443072, 203 Den vzniku funkce: 2022-04-01

Změny a události

2022-04-01
Zapsan člen představenstva
ALEXANDER PEROUTKA
2022-04-01
Vymazán člen představenstva
JAN KAPUSTA
2015-10-19
Vymazán člen představenstva
Jan Kapusta
2015-10-19
Vymazán člen představenstva
Jan Kapusta
2010-04-07
Zapsan činnost
Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování vedeozáznamů, po řizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů, digitálních snímků a jiných obrazových záznamů. Prodává katalogy a publikace, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbír kových předmětů, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané nebytové prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s předmětem činnosti. Poskytuje reklamní služby při propagaci a zpřístupňování svých sb írek a výstav. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Galerie výtvarného umění v Náchodě se sídlem v Náchod  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Galerie výtvarného umění v Náchodě. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00371041.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025