Městská galerie Litomyšl, IČO 00371718 — obchodní rejstřík

Litomyšl Smetanovo náměstí, , PSČ 57001, 1902016, 203
12 let, 2 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2012-03-28
IČO
00371718
Právní forma
Předmět činnosti

realizovat nákup uměleckých děl, zajistit jejich ochranu a bezpečnost, a to v případě, že zřizovatel příspěvkové organizaci poskytne na tuto činnost peněžní prostředky

sbírkové předměty odborně zpracovává, inventarizuje, pořádá a katologizuje, odborně ošetřuje, bezpečně ukládá a chrání

vytváří v souladu se svou působností galerijní expozice, organizuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými a fyzickými osobami krátkodobé a dlouhodobé výstavy

pořádá pro veřejnost samostatně i ve spolupráci s jinými institucemi přednášky, připravuje a realizuje výchovné a vzdělávací programy

vydává neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) k tématům souvisejícím s předmětem činnosti galerie

podle zvláštních předpisů zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním a umožňuje jejich studium badatelům

o své činnosti pořizuje dokumentaci, včetně záznamů zvuku a obrazu (v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a zákonem č. 273/1993 Sb., o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl ve znění pozdějších předpisů)

spolupracuje s jinými právnickými a fyzickými osobami, zejména s muzei a galeriemi ve své oblasti působnosti

realizovat nákup uměleckých děl, zajistit jejich ochranu a bezpečnost, a to v případě, že zřizovatel příspěvkové organizaci poskytne na tuto činnost peněžní prostředky

vytváření sbírek starého a moderního výtvarného umění se zřetelem k regionu působnosti

sbírkové předměty odborně zpracovává, inventarizuje, pořádá a katologizuje, odborně ošetřuje, bezpečně ukládá a chrání

vytváří v souladu se svou působností galerijní expozice, organizuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými a fyzickými osobami krátkodobé a dlouhodobé výstavy

pořádá pro veřejnost samostatně i ve spolupráci s jinými institucemi přednášky, připravuje a realizuje výchovné a vzdělávací programy

vydává neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) k tématům souvisejícím s předmětem činnosti galerie

podle zvláštních předpisů zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním a umožňuje jejich studium badatelům

o své činnosti pořizuje dokumentaci, včetně záznamů zvuku a obrazu (v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a zákonem č. 273/1993 Sb., o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl ve znění pozdějších předpisů)

spolupracuje s jinými právnickými a fyzickými osobami, zejména s muzei a galeriemi ve své oblasti působnosti

realizovat nákup uměleckých děl, zajistit jejich ochranu a bezpečnost, a to v případě, že zřizovatel příspěvkové organizaci poskytne na tuto činnost peněžní prostředky

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. MARTINA ZUZAŇÁKOVÁ
Litomyšl Zelená alej, , PSČ 57001, 41732731, 203 Den vzniku funkce: 2021-05-06

Změny a události

2021-05-06
Vymazán člen představenstva
MARTINA ZUZAŇÁKOVÁ
2021-05-06
Vymazán člen představenstva
MARTINA ZUZAŇÁKOVÁ
2021-05-06
Zapsan člen představenstva
MARTINA ZUZAŇÁKOVÁ
2019-08-02
Vymazán člen představenstva
DANA SCHLAICHERTOVÁ
2019-08-02
Vymazán člen představenstva
DANA SCHLAICHERTOVÁ
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městská galerie Litomyšl se sídlem v Litomyšl  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Městská galerie Litomyšl. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00371718.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025