Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231 — obchodní rejstřík

Ostrava Poděbradova, , PSČ 70200, 3186113, 203
19 let, 3 měsíce
na trhu
25 - 49
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2005-03-01
IČO
00373231
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

Shromažďuje sbírku výtvarného umění české i zahraniční provenience, zejména však českého umění od 19. století do současnosti, se zvláštním zaměřením na severomoravský region, a starého i moderního evropského umění. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznán
í a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.

Spravuje sbírku dle z. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění a dle některých dalších zákonů.

Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a dle potřeby i obrazovou.

Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.

Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kul
turně-výchovnými aktivitami určenými pro veřejnost. Umožňuje studium sbírek badatelům v souladu se zákonnými normami a podle vlastního vnitřního předpisu (Badatelský předpis.

Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace.

Pořádá samostatně či v součinnosti s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference a akce obdobného charakteru vztahující se k předmětu hlavní činnosti. Na svěřeném úseku pořádá tematické kulturní, vzdělávací a přednáškové akce.

Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.

Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětu kulturní hodnoty dle z. č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Za úplatu umožňuje návštěvníkům účast na akcí určených veřejnosti a poskytuje s tím související informační služby.

Za úplatu umožňuje fotografování, filmování, pořizování videozáznamů, kopií dokumentů a další služby související s hlavní činností organizace, a to prodej katalogů, upomínkových předmětů. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Poskytuj
e služby konzervátorských a restauratorských dílen, učeben a laboratoří.

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
25 - 49 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. JIŘÍ JŮZA,Ph.D.
Ostrava V Mešníku, , PSČ 72200, 3166422, 203 Den vzniku funkce: 2016-11-03

Změny a události

2016-11-03
Vymazán člen představenstva
Jiří Jůza
2016-11-03
Vymazán člen představenstva
Jiří Jůza
2016-11-03
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ JŮZA
2009-08-11
Vymazán člen představenstva
Petr Beránek
2009-08-11
Vymazán člen představenstva
Petr Beránek
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace se sídlem v Ostrava  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00373231.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494