Milevské muzeum, IČO 00374652 — obchodní rejstřík

Milevsko Klášterní, , PSČ 39901, 5566266, 203
21 let, 2 měsíce
na trhu
6 - 9
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-03-25
IČO
00374652
Právní forma
Předmět činnosti

10) V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničmi
partnery.

2) Zabezpečuje výzkumnou činnost muzea a účastní se na
projektech výzkumu a vývoje v rozsahu svého odborného zaměření.

3) S výsledky své činnosti seznamuje veřejnost zejména tím, že:
- s využitím sbírkového fondu a odborných poznatků buduje stálé
expozice, pořádá výstavy, pořádá přednášky a semináře (včetně
jejich cyklů)
- vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona
č.37/1995 Sb.) související tématicky s činností muzea
- pořádá kulturní a kulturně společenské akce spojené i se
sdělováním autorských děl veřejnosti (ve smyslu zákona
č.121/2000 Sb.)

4) Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona
č.121/2000 Sb., § 88 až § 94) a zabezpečuje veřejně i odborné
informační služby v rozsahu své odborné činnosti

5) Zabezpečuje péči o sbírky podle zákona č.122/2000 Sb., a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

6) Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci a podle p
otřeby i obrazovou, případně i zvukovou.

7) Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané
jinými subjekty v ČR i v zahraničí nebo za účelem jejich
vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování, za předpokladu,
že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona
č.122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za
podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb.

8) Vstupuje do profesních sdruženích za účelem koordinace
odborné činnosti.

9) Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR na
úseku archeologických výzkumů a nálezů ve výši uvedené sběrné
oblasti, případně na dalším území vymezeném dohodou s Akademií
věd ČR: na základě pověření MK ČR a dohody s Akademií věd ČR
provádí dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
archiologické výzkumy a archeologický dohled v lokalitách
postižených terénními zásahy.

10) V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničmi
partnery.

Předmět podnikani

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
6 - 9 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
VLADIMÍR ŠINDELÁŘ
Milevsko Č. Holase, , PSČ 39901, 5565341, 203 Den vzniku funkce: 2021-03-09

Změny a události

2021-03-09
Vymazán člen představenstva
Vladimír Šindelář
2021-03-09
Vymazán člen představenstva
Vladimír Šindelář
2021-03-09
Zapsan člen představenstva
VLADIMÍR ŠINDELÁŘ
2005-02-04
Vymazán člen představenstva
Marie Špačková
2005-02-04
Vymazán člen představenstva
Marie Špačková
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Milevské muzeum se sídlem v Milevsko  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Milevské muzeum. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00374652.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025